englishslovensky

Témy pre doktorandské štúdium 2008 - 2012

 

Odbor onkológia

školiteľ: Doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.

Sledovanie genetických a negenetických faktorov podieľajúcich sa na indukcii dedičnej (FAP) a sporadickej formy rakoviny hrubého čreva.


školiteľ: RNDr. Jozef Bízik, DrSc.

Vplyv signálnych molekúl produkovaných mezenchymálnymi bunkami v procese nemózy na progresiu ľudských nádorovych buniek.


školiteľ: RNDr. Eva Marková, CSc.

Molekulárne markery pre stanovenie rádiosenzitivity v rôznych typoch maligít.


školiteľ: MUDr. Oľga Babušíkova, DrSc.

Využitie mnohoparametrovej prietokovej cytometrie pri odlíšení leukemických blastov od regenerujúcich buniek prítomnych v kostnej dreni v minimálnych frekvenciách.

 

Odbor genetika

školiteľ: RNDr. Miroslav Chovanec, CSc.

Úloha Rad17-Med3-Ddc1 komplexu v procese spontánnej a oxidačným stresom-indukovanej mutagenézy v Saccharomyces cerevisiae.


školiteľ: RNDr. Alena Gábelová, CSc.

Molekulárne a bunkové interakcie anorganických nanočastíc s primárnymi alveolárnymi bunkami.


školiteľ: Ing. Katarína Luciaková, DrSc.

Integrácia nukleárneho faktora-1 (NF1) do signálnych dráh vedúcich k zastaveniu rastu buniek.

 

Valid HTML 4.01 Transitional