englishslovensky
Laboratórium genetiky nádorových ochorení
Nádorové ochorenia u ľudí sú zapríčinené progresívnou akumuláciou genetických a epigenetických zmien, ktoré vedú k malígnej transformácii normálnych buniek. Cieľom našich štúdií je vyhodnotiť úlohu špecifických metylačných profilov v procesoch invazivity a metastázovania a posúdiť ich klinické využitie na monitoring metastatického potenciálu nádorov prsníka. Aktuálne analyzujeme vo vzorkách pacientok s karcinómom prsníka gény, ktoré sú zodpovedné za medzibunkovú adhéziu, degradáciu bazálnej membrány a extracelulárnej matrix, a tiež reguláciu epiteliálno-mezenchymálneho prechodu. Pre podrobnejšie preštudovanie nádorovo špecifických epigenetických zmien používame nádorové bunkové línie prsníka, v ktorých analyzujeme jednak úlohu kooperácie zmien v metylácii DNA a modifikácii histónov pri inhibícii génovej expresie, ako aj zmeny v metylácii DNA pri experimentálne indukovanom procese epiteliálno-mezenchymálneho prechodu.

Identifikácia zárodočných mutácií pri dedičných onkologických ochoreniach umožňuje efektívnejšiu molekulárnu diagnostiku. Neustále pribúdajú poznatky, že exogénne faktory zohrávajú úlohu v kolorektálnej tumorigenéze. Naše projekty sú zamerané na štúdium dôležitosti gastrointestinálnej mikroflóry a najmä prítomnosti intracelulárnych baktérií vo vzorkách kolorektálnych adenómov a karcinómov.

Vedecký záujem v Laboratóriu genetiky nádorových ochorení je v súčasnosti zameraný na tieto témy:
• Štúdium aberantných epigenetických zmien u pacientok s nádormi prsníka a v nádorových bunkových líniách
• Genetické zmeny u onkologických pacientov, najmä u pacientov s familiárnou adenomatóznou polypózou (FAP)
• Úloha baktérií v etiológii nádorov kolorekta a syndróme imunodeficiencie

Vedúci laboratória: RNDr. Fridrichová Ivana CSc.

Vedeckí pracovníci
 • Adamčíková Zuzana
 • Fridrichová Ivana
 • Krivulčík Tomáš
 • Smolková Božena
 • Zajac Vladimír
 • Zmetáková Iveta
 • Čierniková Soňa
Technickí pracovníci
 • Rósza Peter
 • Števurková Viola
Doktorandi
 • Hainová Katarína
 • Kajabová Viera
 • Kalinková Lenka
Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional