englishslovensky
Laboratórium imunológie nádorov
- je zamerané na štúdium molekulárnych mechanizmov ľudských nádorových buniek v priebehu vzniku a vývoja nádorov, inhibície ich rastu a terapie. Využitie metód molekulárnej biológie, biochémie a imunológie, spolu s metódami fluorescenčnej cytometrie dovoľuje umožňuje vytvoriť komplexný obraz o rozličných bunkových populáciách ľudských nádorových buniek a vyhodnotiť dôležitosť molekulárnych procesov spojených molekulárnymi cieľmi pre protinádorovú terapiu in vitro a in vivo. V oblasti výskumu ľudských nádorov laboratórium realizuje niekoľko úloh v experimentálnych štúdiách:
 • štúdium markerov asociovaných so špecifickými signálnymi/apoptotickými dráhami súvisiacich s rezistenciou na cisplatinu; molekulárnych cieľov pre „single“ a kombinovanú chemoterapiu,
 • prognostických markerov a terapeutické prístupy u ľudských nádorov prsníka a ovárií asociovaných so signálnymi dráhami, ktoré ovplyvňujú smerovanie choroby, vývoj protinádorovej imunity a agresívneho fenotypu modulovaných prírodnými látkami
 • cytotoxicity realgaru (AS4S4) vo forme nanočastíc a v kombinácii s inými látkami pre dosiahnutie synergického účinku
 • distribúcie a regulácie neklasických HLA I (ektopické HLA-G) po epigenetickom pôsobení, i.e. demetylácii a histónovej acetylácii DNA v normálnych tkanivách a pri patologických stavoch
 • membránových/cytoplazmatických markerov T-, B-, lymfoidných a myeloidných leukemických buniek pacientov, populácie leukemických blastov a regenerujúcich buniek (multiparametrová prietoková cytometria)

Vedúci laboratória: RNDr. Sedlák Ján DrSc.

Vedeckí pracovníci
 • Cholujová Danka
 • Gronesová Paulína
 • Hunáková Ľubica
 • Jakubíková Jana
 • Kusenda Ján
 • Poláková Katarína
 • Sedlák Ján
Technickí pracovníci
 • Kovaríková Anna
 • Šulíková Margita
Doktorandi
 • Zdurienčíková Martina
Projekty

Valid HTML 4.01 Transitional